Esemény Naptár

április 2019
h k s c p s v
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930EC

Közeledõ esemény

  • Nincs esemény.
Az oldal fejlesztési stádiumban. Köszönjük türelmüket, megértésüket.

2016 évi események

A Kőszegi Polgári Kaszinó 2016. évi rendezvényei, eseményei

2016. január 22.

VAS MEGYE MADÁRVILÁGA

Varga László (Erdei Iskola vezetője, erdőművelési előadó) előadása a Jurisics-vár Művelődési Központ KÖSZHÁZ előadótermében.

142-0191 142-0192 142-0193 142-0194

142-0199 142-0201 142-0203 142-0205

2016. február 25.

A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA

Gyertyás felvonulás a Jurisics térről a temető falán elhelyezett emléktábláig:

143-0492 143-0498

Marton Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke mondott beszédet:

143-0511 143-0507

Koszorúkat helyeztek el Waisbecker Jenő népfelkelő százados és Hersics György velemi bíró emléktáblájánál:

143-0514 143-0516 143-0521

A Jurisics-vár Művelődési Központ KÖSZHÁZ előadótermében a Kőszegi Polgári Kaszinó felkérésére Hirth Vilmos SVD és Szabó Lajos SVD verbita szerzetes atyák “AZ ELÜLDÖZÖTTEK, A HAZÁJUKBÓL KIREKESZTETTEK” címmel tartottak előadást:

143-0529 143-0531 143-0532 143-0533

2016. március 4.

KASZINÓ KÖZGYŰLÉS

Az idei közgyűlés (régebben taggyűlés) fontos feladata volt a tisztújítás mellett az egyesületünk alapszabályának megtárgyalása és módosítása. A napirend előkészítéseként felülvizsgáltuk alapszabályunkat és az új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseivel összhangban elvégeztük a szükséges módosításokat.

A közgyűlés elején a teendők megbeszélése, jelenléti ív aláírása.

144-0049 144-0050

A közgyűlés levezető elnökének Stipkovits Istvánt választotta meg a tagság.

144-0056 144-0053 144-0057

144-0063 144-0051 144-0063

A közgyűlés napján 54 nyilvántartott tagunk volt, ebből 37 fő volt jelen (közel 69 %). A közgyűlésen a különböző beszámolók meghallgatása és elfogadása után a tisztségviselők megválasztása következett. A jogszabályi módosításnak megfelelően nem vezetőséget, hanem elnökséget választottunk (elnök, titkár, pénzügyi vezető, 4 elnökségi tag). Az elnökségben egy személyi változás történt, Pócza Zoltán helyébe Márkos Erzsébetet választotta a tagság:

Márkos Erzsébet

Márkos Erzsébet Magyarországon született, aktív éveit Németországban élte pedagógusként, 10 éve költözött haza, a kőszegfalvi városrészen él. Kedves, segítőkész egyéniségével megnyerte a tagság bizalmát.

Gratulálunk az újraválasztott elnökünknek és régi-új elnökségi tagjainknak!

A közgyűlés egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozzájárult, hogy az új Ptk. hatályba lépése miatt az alapszabály vonatkozó rendelkezései módosításra kerüljenek.

Kaszinótagok ajánlásaira hét új tag felvételét szavazta meg a közgyűlés:

  • Márffyné Bardocz Emilia
  • Varga Erzsébet
  • P. Buruzs Gyula
  • Büki Csaba
  • Büki Csabáné
  • Szabó István
  • Szabó Istvánné

Szeretettel köszöntjük új tagjainkat egyesületünkben.

A közgyűlés zárása után fehér asztal mellett még sokáig beszélgettünk.

2016. március 29.

SZALONOK ÉS ARISZTOKRATÁK  – MAGYAR ZENEKULTÚRA A MÚLT SZÁZAD FORDULÓJÁN

Gombos László zenetörténész előadása.

144-0536 144-0538 144-0539

144-0540 144-0543 144-0544

2016. április 29.

CERVANTES ÉLETE ÉS MUNKÁI

Reményi Ferenc kőszegi világjáró ezredes által a spanyol író halálának 400. évfordulóján megjelentetett könyvéről Rakos Miklós zenetörténeti kutató tartott előadást. Kékesi Gábor szobrászművész Don Quijote című alkotása is bemutatásra került. Az előadást a Chernel Kálmán Városi Könyvtár és a Kőszegi Polgári Kaszinó közösen szervezte.

145-0895 145-0897 145-0898

145-0899 145-0900 145-0901

2016. május 11.

MEGEMLÉKEZÉS BASS REZSŐ BOTLATÓKÖVÉNÉL

A Kőszegi Európa Ház Egyesület szervezésében hatodik alkalommal került sor megemlékezésre a Kőszegi Polgári Kaszinó kezdeményezésére 2010. július 23-án Bass Rezső városi állatorvos, egykori gyárigazgató, a Kaszinó választmányi tagjának emlékére elhelyezett botlatókőnél. Bass Rezső egyik meghatározó alakja volt a 72 évvel ezelőtt Auschwitzba deportált, többségében mártírhalált halt kőszegi zsidó közösségnek.

Dr. Küttel István állatorvos, a Kőszegi Európa Ház Egyesület és a Kőszegi Polgári Kaszinó elnökségi tagja felolvasta a megemlékezéssel kapcsolatos gondolatait:

Empátia hiánya

Beleélő képesség a velünk kapcsolatban lévő embertársunk lelkiállapotába. Ez a közösségi lét egyik alappillére. Ennek a képességnek a birtokában nem ítélkezünk elhamarkodottan másokról, nem engedünk a kényelmesebbnek tűnő, a másikat semmibe vevő, önző érdekeinknek. Különös jelentősége ennek van akkor, amikor deformált társadalmi elvárást kellene kiszolgálnunk. Egy jól működő demokráciában ilyen nem következhet be.

Az empátia képességét minden korban meg kell tanulni és tovább kell adni. Sokan ezt ösztönösen teszik, mert a családi környezet, iskolai tanulmányok, baráti-, munkahelyi-, civil kapcsolatok varázsolják elő belőlük ezt a pozitív emberi tulajdonságot. Azonban vannak olyan emberek, akik valamilyen oknál fogva nem arra törekednek, hogy ezt a képességet kifejlesszék magukban, vagy szelektív beleérző képességgel rendelkeznek. Mindkettő veszélyes egy egészséges társadalomra, közösségre nézve, de talán az utóbbi a veszélyesebb. Ezért ez a viselkedés nem is nevezhető igazi empátiának. Belőlük lesznek a gyűlölködők, akik a saját, összetartozónak gondolt közösségük fizikai létét érzik veszélyeztetve egy számukra idegennek gondolt közösségtől, emberektől. Ez melegágya lehet az előítéletek kialakulásának, ami szélsőséges esetben társadalmi tragédiához vezethet.

Erre sajnos hazánk XX. századi, két, egymást követő diktatúrája szolgáltatott példát. Ami a XXI. században, több, mint 25 évvel a rendszerváltás után aggasztó, hogy nem igazán tanultunk a múlt századbeli tragédiáinkból. Ennek objektív oka lehet az is, hogy a nemzeti szocializmus diktatúrájából rövid átmenet után a szocializmus diktatúrájába kerültünk. Én, aki 1960-ban születtem és a szocializmus idején jártam iskolába, biztosan nem kaptam elég ismeretanyagot a holokauszt magyarországi tragédiájáról. A kortársaimmal együtt a szocialista diktatúra puha formájának keretei között ennek igazi feldolgozására nem volt lehetőségünk. A rendszerváltás után látszólag „csak” a szocializmus bűneivel kellett a társadalmat szembesíteni. Azonban közben egyre több fel nem tárt részlet derült-derül ki a nemzeti szocializmus idején elkövetett bűnökről, történésekről, zsidó honfitársaink szenvedéseiről, az akkori kormányzat és társadalom felelősségéről. Erre sajnos a mai kor társadalmának egy része reflex-szerűen rosszul reagál. Nem akarja elfogadni a diktatúrák bűnei közös feldolgozásának szükségességét. Van egy olyan tévhit, hogy a nemzeti szocializmus bűneire való emlékezés a szocializmus bűneinek elfedését szolgálja. Azt is gyakran halljuk, hogy miért kell annyi holokauszt emléknapot tartani, s nem emlékeztetünk eleget a szocializmus bűneire. Azt gondolom, hogy, mivel ma demokráciában élünk, civil akarat nyomán számos emléknapot lehet kezdeményezni.

Azt is sokan elfelejtik, vagy talán nem is tudják, hogy a holokauszt túlélők közül sokan megszenvedték a szocializmus diktatúráját is. Volt olyan, Szombathelyen élő zsidó honfitársunk, aki túlélte Auschwitz-t, majd kitelepítették Hortobágyra. Több holokauszt túlélő honfitársunk házát, üzletét, gyárát államosították. Hallottam zsidó származású patikusról, akitől először a zsidó törvények kapcsán vették el a gyógyszertárát, majd másodszor 1950-ben államosították azt. Ott, a procedúra alatt kapott szívinfarktust. Több holokauszt túlélő honfitársunk mártírhalált halt az 1956-os forradalom és szabadságharcban. Meggyőződésem, hogy megfelelő empátia birtokában át tudjuk érezni ezeket a fájdalmakat, és el tudunk jutni a megbékéléshez. A több, őszinte megemlékezés nem a bűntudatunkat erősíti, hanem empátiánkat, a demokratikus, egymásra figyelő társadalmat éberen tartja.

Befejezésül szeretném felhívni a figyelmet a kőszegihez hasonló, többségében a holokauszt áldozatává vált kis zsidó közösségek emlékének ápolására, ahol azok leszármazottainak hiányában a települések civil közösségeinek és a  történelmi egyházak képviselőinek erkölcsi kötelessége az emlékezés.

Dr. Bokányi Péter irodalomtörténész, a Kőszegi Európa Ház Egyesület elnöke Bass Rezső USA-ban élő István fiának 2010-ben írt levelét olvasta fel, amelyben köszönetét fejezi ki a kőszegieknek a botlatókő elhelyezésért és emlékezik azokra a polgárokra, akik segítségére voltak a nehéz időkben, így Preisz Gyula feleségére, Annára, Küttel Dezső gyógyszerészre. Ezután felidézi azokat a személyeket, családokat, akikkel munkatársi, baráti kapcsolatban álltak, így Jenkei Edét, Pintéréket, Marton Józsefnét, Kótay Lajosnét, és Gyuri bátyjának barátait, Harangozóékat. Levelében nosztalgiával emlékezik a szabóhegyi kirándulásokra. Nagy örömünkre a megemlékezésen jelen volt Harangozó Ferencné is.

146-0408 146-0409 146-0414

146-0418 146-0419 146-0423

2016. május 18.

HÍREK EURÓPÁBÓL

Prof. Dr. Schöpflin György európai parlamenti képviselő előadása, amelyen vendégként jelen volt Ágh Péter országgyűlési képviselő is.

A professzor úrtól nagyon érdekes helyzetértékelést hallhattunk az Európai Uniót különösen foglalkoztató kihívásokról:

Az Európai Unió rengeteg problémával néz szembe, különféle tagállamok perspektívájából változó ezeknek a problémáknak a súlya. Közép-Európiai szempontból nézve azonban a migrációs nyomás van elsődleges helyen logikusan, mert Közép-Európa a legérintettebb a balkáni útvonal kialakítása következtében.

Észak-Európából nézve Oroszország szándéka sokkal fontosabb, miképpen fog Oroszország Skandináviához, a balti államokhoz, illetve Németországhoz viszonyulni.

Egy harmadik perspektíva az úgynevezett Egyesült Királyságé, bár lehetséges, hogy nem lesz sokáig egyesült. A június 23-i népszavazás akármilyen kimenetele nagyon komoly gondot fog előidézni.

Az utolsó probléma: a domináló liberális gondolkodást sok helyütt kihívás elé helyezi az a jelenség, amit a liberálisok populizmusnak hívnak. Ez egy bizonyos elitellenes mozgalom saját érdekeivel, célkitűzéseivel és manapság Európa lakosságának 20 %-át képviselik. Ez pedig azt jelenti, hogy kiátkozni nem lehet, hanem komolyan kell venni, mint a demokrácia bizonyos oldalát, akár szeretjük, akár nem.

146-0610 146-0611 146-0614

146-0618 146-0619 146-0622

2016. július 20.

KIRÁNDULÁS PANNONHALMÁRA ÉS CSESZNEKRE

A Kőszegi Polgári Kaszinó 2016. július 20-án tartotta meg hagyományos évi kirándulását Pannonhalmára és Csesznekre.

A település Apátsági Múzeumában a saváriai születésű Szent Márton római katonából lett tours-i püspök tiszteletére készített kiállítás látható, amely tiszteleg a római kultúrában 1700 éve született és kereszténnyé lett kettős identitású ember előtt. A kiállítás átfogó képet ad 300-800 közötti Pannónia és a népvándorlás-kori Kárpát-medence régészeti anyagából. Az itt látható képtár és kincstár is lenyűgöző. A rendezés XXI. századi.

A múzeum után a hegyen lévő főapátság következett. A bazilika és hazánk legnagyobb egyházi könyvtárát tekintettük meg.

IMG_20160720_092205 IMG_20160720_115941 IMG_20160720_120829 IMG_20160720_120927

IMG_20160720_102346 IMG_20160720_122107 IMG_20160720_122144 IMG_20160720_124858 IMG_20160720_125940

PANO_20160720_121853 PANO_20160720_130321

Délután a cseszneki várban fejeződött be a kirándulás. A romjaiban is fenséges vár fénykorát a XV. században a Garai család tulajdonában élte, amikor Kőszeg várának is birtokosai voltak. Valamint kegyurai az általuk épített Szent Jakab templomnak.

IMG_20160720_165141 IMG_20160720_165609 IMG_20160720_165803 IMG_20160720_165957

A tudósítást összeállította Németh János elnök, a fényképeket készítette Pintér Lajos.